Hva gjør overbelastning så farlig?

En standard personbil er ikke designet for å tåle høy belastning. Men, også en lastebil med høy belastning truer trafikksikkerheten. Vær derfor forsiktig og ikke belast kjøretøyet mer enn nødvendig, uansett størrelse.  Hva gjør overbelastning så farlig? - bild

Eksempler på farer ved overbelastning av kjøretøyet:

Andre nyheter